ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu Kimdir?

“mumkundergi.com” internet sitesinin (Kısaca “Site” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten ve işleten Caferağa Mah. Ruşenağa Sak. No:10/1 Moda/İstanbul adresinde mukim, Vergi Dairesi ve No’su Kadıköy/9830681237, MERSİS No’su 0983068123700001 olan MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca “MÜMKÜN DERGİ” olarak anılacaktır.) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca “Veri Sorumlusu” dur.

 •  Çerez Nedir?

İnternet sitelerini ziyaret ettiğinizde/kullandığınızda internet siteleri tarafından cihazlarınıza/bilgisayarlarınıza bırakılan tanımlama dosyalarına çerez(cookie) denir.

 •  Tarayıcı Çerezleri Nedir?

Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 • Tarayıcı Çerezleri Nasıl Elde Edilir?

MÜMKÜN DERGİ  kullanıcıların Site’yi  kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir.

 • Çerezler  Vasıtasıyla Hangi Kişisel Verileriniz Toplanmaktadır?

Çerezler aracılığıyla:

 • kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi,
 • IP adresi,
 • kullanıcı ID,
 • ziyaretinizin tarihi ve saati,
 • Site’ye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız gibi etkileşim durumu),
 • Site’deki özelliklerin kullanımı,
 • girilen arama ifadeleri,
 • Site’yi ziyaret sıklığı,
 • sayfaları kaydırma hareketleri,
 • eriştiğiniz bölümlere ilişkin bilgiler
 • ve diğer kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin kişisel veriler

 toplanmakta ve işlenmektedir.

 •  Çerezler Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Kullanılır?

Aşağıda listesi bulunan zorunlu(gerekli) ve seçimlik çerezler Site ziyaretlerinde aktif olarak kullanılır.

 1. Zorunlu/Gerekli Çerezler:

Gerekli çerezler Site’nin güvenli ve kararlı şekilde kullanıcıların ziyaretlerinin sağlanması için temel fonksiyonlara sahip çerezlerdir. Bu web sitesi bu çerezler olmadan tam anlamıyla ziyaret edilememektedir.

Çerez AdıAlan adıAmaçSüreTip
wp-settings-{user_id}https://mumkundergi.comBir kullanıcının wp-admin yapılandırmasını sürdürmek için kullanılır.1 yılHTTP
wporg_logged_in wporg_sechttps://mumkundergi.comMevcut ziyaretçinin WordPress.org kullanıcısına giriş yapmış olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Giriş yaparken “Beni hatırla” seçeneğini seçerseniz 14 gün geçerlidir. Aksi takdirde oturum süresince geçerlidir.14 günHTTP
wporg_localehttps://mumkundergi.comKullanıcılara lokasyonlarına göre bazı içeriklerin aktarılması/ayarlanması için kullanılır.1 yılHTTP
Teknik İletişim Dosyasıhttps://mumkundergi.comTeknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.1 yılHT
 • Seçimlik Çerezler
 1. Pazarlama Çerezleri:Pazarlama çerezleri kullanıcıların web sitesindeki ziyaretlerinin daha iyi bir site deneyimi sağlanması açısından değerlendirilmesi için kullanılır.
Çerez AdıAlan adıAmaçSüreTip
test_cookiehttps://mumkundergi.comKullanıcıların tarayıcılarının çerezleri destekleyip desteklemedikleri kontrol edilir. Detaylı bilgi : https://policies.google.com/privacy1 günHTTP
 1. Analitik Çerezler:

Analitik çerezleri kullanıcıların Site’deki davranışlarının anonim olarak toplanan kişisel  veriler çerçevesinde analizleri için kullanılır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Çerez AdıAlan adıAmaçSüreTip
_ga [x4]https://mumkundergi.comGoogle ID kayıtlarına göre ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları ile ilgili istatistiki veriler oluşturulur ve saklanır. Detaylı bilgi adresi : https://policies.google.com/privacy2 yılHTTP
_ga_# [x2]https://mumkundergi.comKullanıcıların ilk ve tekrar ziyaretleri sayıları ile birlikte Google Analytics aracılığı ile kaydedilir. Detaylı bilgi : https://policies.google.com/privacy2 yılHTTP
_gat [x4]https://mumkundergi.comGoogle Analytics tarafında ( throttle request rate – throttle talep oranları). Detaylı bilgi : https://policies.google.com/privacy1 günHTTP
_gid [x4]https://mumkundergi.comGoogle ID kayıtlarına göre ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları ile ilgili istatistiki veriler oluşturulur ve saklanır. Detaylı bilgi adresi : https://policies.google.com/privacy1 günHTTP
collecthttps://mumkundergi.comKullanıcıların web sitesini ziyaret ederken kullandıkları cihazların temel bilgileri pazarlama kanalları analizleri için kaydedilir.SessionHTTP
 • Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeple Kullanılır?

Çerezler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında belirtilen

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

ve işbu Politika kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez tercihlerinizdeki onaylarınız kapsamında açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılır?

Seçiminize bağlı çerezler aracılığıyla toplanmakta olan kişisel verileriniz bu metinde “6) Çerezler Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Kullanılır??” başlığında izah edilen amaçlar kapsamında yurtdışındaki çerez sağlayıcı (Google Analytics) ile paylaşılmakta olup, üçüncü taraflar ile kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen ilgili kurallara uyulmaktadır.

 • Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Bunun için öncelikle mumkundergi.com Sitesi “Çerez Politikası” üzerinden çerez seçimlerinizi değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, kullanmakta olduğunuz tarayıcının çerez ve gizlilik politikasından bilgi edinebilir ve tarayıcınızın ayarlar kısmından gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz ve silebilirsiniz.

 1. Çerez Politikası Değişir mi?

Firmamız, işbu “Çerez Politikası” hükümlerini dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle değiştirebilir veya güncelleyebilir. Çerez Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı: kimlik bilgilerinizle birlikte  başvuru formunu doldurarak;

 1.  yazılı olarak kimliğinizi ispat edici belgelerle birlikte elden şahsen başvurunuz veya
 2.  noter vasıtası ile
 3.  ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizle kvkk@mumkundergi.com e-mail adresimize göndermeniz gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde detaylı bilgiler verilmektedir:

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderisinde Belirtilecek Başlık
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat MÜMKÜN DERGİ’ye gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Adres: Caferağa Mah. Ruşenağa Sak. No:10/1 Moda/İstanbulZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatAdres: Caferağa Mah. Ruşenağa Sak. No:10/1 Moda/İstanbulZarfın  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta ile (MÜMKÜN DERGİ’ye daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresi ile)E-posta adresi: kvkk@mumkundergi.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

MÜMKÜN DERGİ, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Talep konusunun başvuran kişi ile ilgili olması gerekmesi esas olmakla beraber, bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirildiği bir vekaletname olması kaydıyla vekaleten de başvuru yapılabilir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepte, talebinize ilişkin tüm hususları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Bununla birlikte MÜMKÜN DERGİ gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz )gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerez politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için kvkk@mumkundergi.com adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.

Adres             : Caferağa Mh. Ruşenağa Sk. No:10/1 Moda/İstanbul 

Eposta            : kvkk@mumkundergi.com

Tel                  : +90 534 526 35 36