Veri Sorumlusu         : MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.

MERSİS NO             : 0983068123700001

Adres                         : Caferağa Mah. Ruşenağa Sok. No:10/1 Moda  Kadıköy/İstanbul 

Şirketimiz MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca “MÜMKÜN DERGİ” olarak anılacaktır.) mumkundergi.com  internet sitesinin sahibi ve işleteni  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) tanımlı “veri sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz ve bu kapsamda sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatmak ve bilgilendirmek için Kanun gereği işbu aydınlatma metni  (“Aydınlatma Metni”) tarafımızca hazırlanmıştır.

 1. Kimlerin Kişisel Verileri Toplanmaktadır?
 1. Kullanıcı                                      : mumkundergi.com  internet sitesine giriş yapan, gezinen, kullanan ve yorum ekleyen tüm gerçek kişiler.
 2. Telifli Yazarlar/Fotoğrafçılar   : mumkundergi.com için köşe yazısı, yazı dizisi, ropörtaj, makale yazarları ile mumkundergi.com’da kullanılan fotoğrafları çeken fotoğrafçıları ifade eder.
 3. Üçüncü Kişiler                           :MÜMKÜN DERGİ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu tedarikçi, yüklenici, iş ortağı veya hizmet/danışmanlık alınan bireyler ve kurum/şirket çalışanları dahil bu başlık altında belirtilen veri sahibi kategorilerine dahil olmayan gerçek kişileri ifade etmektedir.
 • Hangi Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇z Toplanmaktadır?

Veri sahibi kategorilerine göre aşağıdaki kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir:

a) Kullanıcı

            Kimlik Bilgisi            : Ad, soyadı,

            İletişim Bilgisi           : telefon, e-posta adresi

            Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, Ip adresine göre ülke ve genel bölge ( Ip adresinin hangi ülkeye ait olduğunu anlamak için),  Ip adresi, hangi browserdan girildiği, işletim sistemi ( Windows, Android vb.)

            Pazarlama Bilgisi      : Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

            Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, MÜMKÜN DERGİ tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

            Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi:  sosyal medya hesap kulllanıcı adları ve belirtilmişse ad-soyad bilgisi ile  belirtilmişse telefon ve email bilgisi, bu hesaplardan iletilen  şikayet ve/veya talepler, iletişim kısmından iletilen şikayet ve/veya talepler, iletişim/talep/şikayet içerikleri, bunların konusu ve mesaj içeriği, telefon üzerinden iletilen destek talebi ve/veya şikayete ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

            Diğer: yapılan yorum bilgisi (haberlere, fotoğraflara, köşe yazılarına vs  yapılan yorumlar vb.), sosyal medya hesabından direk gönderilen mesajlar (kişisel veri içeriyor ise)

b)Telifli Yazarlar/Fotoğrafçılar

            Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, TC no

            İletişim Bilgisi: telefon (cep ve/veya sabit), e-posta adresi

            Finans Bilgileri: Banka Hesap no, banka şubesi

            Fotoğraf

c) Üçüncü Kişiler

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, TC No

İletişim Bilgisi: Telefon (cep ve/veya sabit), e-posta adresi           

Finans Bilgileri: Banka Hesap no, banka şubesi     

kişisel verileriniz toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 1. Kullanıcı  Kişisel Verileri
 • 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • mumkundergi.com internet sitesi güvenliğinin sağlanması ,
 • sorun ve şikayetlerinin takibi çözümlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • mumkundergi.com üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi ,
 • Dilek ve önerilerin alınması,
 • Talep/şikayetlerin alınması ve takibi,
 • Talep/şikayet ve diğer tüm konularda Kullanıcı hizmetlerinin yerine getirilmesi ve bunlara ilişkin gerekli araştırma/incelemelerin yapılması,
 • Tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması.

       b)Telifli Yazar/Fotoğrafçı Kişisel Verileri

c)Üçüncü Kişiler

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve sözleşmelerin uygulanması
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,
 • Talep/Şikayetlerin Takibi

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Hukuki̇ Sebebi̇ Nedir?

Kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen hukuki sebeplere çerçevesinde işlenmektedir:

 • Kişisel verileriniz Kanun uyarınca Veri Sahibi İlgili Kişi olarak kendi isteğinizle doldurduğunuz İletişim Formu kapsamında yardım/bilgi/talep/şikayet/dilek/öneri/iletişim talebiniz neticesinde verdiğiniz izin ve açık rıza ile işlenecektir.
 • Kişisel verileriniz açık rıza aranmaksızın;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması.
 • Ayrıca, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusu, MÜMKÜN DERGİ tarafından kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla MÜMKÜN DERGİ’nin meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

5) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

MÜMKÜN DERGİ kişisel verilerinizi;

 • mumkun.dergi.com üzerinden,
 • https://mumkundergi.com/iletisim/  adresinde yer alan İletişim Formu ile,
 • çerezler yolu ile,
 •  info@mumkundergi.com e-mail  adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler,
 • iletişim  hattımız +90 534 526 35 36 üzerinden,
 • sosyal medya hesapları üzerinden,
 • adli ve idari makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları  vasıtasıyla elektronik ve yazılı olarak temin etmektedir.

6) Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇niz Aktarılmakta mıdır?

MÜMKÜN DERGİ, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi ve yasal zorunluluklar amacıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun’un 5/2-ç maddesi uyarınca aktarabilecektir.

Ayrıca Şirketimiz topladığı kişisel verileri, faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, muhasebeci, hosting şirketi olan IHS Software & Telecom FP LTD. gibi hizmet ve danışmanlık aldığı kişi ve iş ortakları ile paylaşabilmektedir. 

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. mumkundergi.com sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, kullanıcı hareketleri, beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla  (Buna ilişkin Çerez Politikamızı https://mumkundergi.com/cerez-politikasi/ linkinden inceleyebilirsiniz.)ve Site güvenliğinin temini amacıyla teknik ve idari tedbirler kapsamında yurt içi/yurt dışında bulunan hizmet veren şirketler ile paylaşılabilmektedir.  Buna ilişkin daha detaylı bilgi için  Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ( https://mumkundergi.com/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi/ )teknik ve idari tedbirlere ilişkin kısmı   inceleyebilirsiniz.

7) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8) Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı: kimlik bilgilerinizle birlikte başvuru formunu ( https://mumkundergi.com/files-0450/mumkundergi_kvkk_basvuru_formu.pdf ) doldurarak;

 1.  yazılı olarak kimliğinizi ispat edici belgelerle birlikte elden şahsen başvurunuz veya
 2.  noter vasıtası ile veya
 3. bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizle kvkk@mumkundergi.com e-mail adresimize göndermeniz gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde detaylı bilgiler verilmektedir:

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderisinde Belirtilecek Başlık
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Adres: Caferağa Mh. Ruşenağa Sk. No:10/1 Moda/İstanbulZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatAdres: Caferağa Mh. Ruşenağa Sk. No:10/1 Moda/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta ile (MÜMKÜN DERGİ’ye daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresi ile)E-posta adresi: kvkk@mumkundergi.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

MÜMKÜN DERGİ, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Talep konusunun başvuran kişi ile ilgili olması esas olmakla beraber, bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirildiği bir vekaletname olması kaydıyla vekaleten de başvuru yapılabilir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepte, talebinize ilişkin tüm hususları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Bununla birlikte MÜMKÜN DERGİ gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için ek bilgi isteyebilmektedir.

9) Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu Şirket  Ünvanı      : MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.

MERSİS NO                                     : 0983068123700001

Adres                                                 : Caferağa Mah. Ruşenağa Sok. No:10/1 Moda  Kadıköy/İstanbul 

Eposta                                               : info@mumkundergi.com

Tel                                                      : +90 534 526 35 36