SİTE KULLANIM KOŞULLARI

 1. mumkundergi.com” internet sitesinin (Kısaca “Site” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten ve işleten Caferağa Mh. Ruşenağa Sok. No:10/1 Moda/İstanbul  adresinde mukim, Vergi Dairesi ve No’su Kadıköy/9830681237, MERSİS No’su 0983068123700001 olan MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca  “MÜMKÜN DERGİ” olarak anılacaktır).’dir. MÜMKÜN DERGİ, “mumkundergi.com”  alan adının da sahibidir.
 2. İşbu metinde  mumkundergi.com ‘a giriş yapan ve Site’yi kullananların  (Kısaca “Kullanıcı” olarak  anılacaktır.) aşağıdaki şartları kabul etmiş olduğu varsayılmaktadır.
 3. Lütfen mumkundergi.com ‘u kullanmadan önce “Site Kullanım Koşulları”nı (Kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır.) dikkatlice okuyunuz. Eğer işbu Koşullar’da yazılı kuralları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyor iseniz, mumkundergi.com kullanmamalısınız.
 4. Kullanıcı, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde MÜMKÜN DERGİ, diğer Kullanıcı’lar ve/veya 3. kişiler nezdinde doğacak maddi ve manevi her türlü zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 5. Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde, Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, suç teşkil eden, MÜMKÜN DERGİ’nin güvenilirliğini sarsıcı, ırkçı, bağnaz, kin, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik edici, 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel taciz ve şiddet içeren veya teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya her türlü bilgi ve yayın paylaşmayacağını, ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik içerikler ve mesajlar paylaşmayacağını, 3. kişilerin haklarına saldıran, kişilik haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, tehdit edici, hakaret içeren, aşağılayıcı, iftira niteliğinde,  pornografik, sınai mülkiyet ve telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden nitelikte ve öven içerikler paylaşmayacağını, virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler, istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermeyeceğini solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermeyeceğini veya bir yöntem kullanmayacağını, Site’yi ticari amaç için kullanmayacağını, reklam, satış, pazarlama ve ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakmayacağını, eklemelerde bulunmayacağını, yükleme yapmayacağını,  içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul eder.  

Aksi halde, oluşacak her türlü zararlardan Kullanıcı  tamamen kendisi sorumludur. MÜMKÜN DERGİ yetkilileri bu hallerde yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple MÜMKÜN DERGİ, yargı mercilerinden ve yasal zorunluluklar kapsamında Kullanıcı ile ilgili bilgi talepleri gelirse bunları paylaşma hakkını saklı tutar.

 • Kullanıcı, mumkundergi.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer Kullanıcı’ların yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.
 • MÜMKÜN DERGİ, kendisi ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için Kullanıcı’ya Site’ye yorum  ekleme imkânı sunabilir. Kullanıcı yorumların ve içeriklerinin kamuya ifşa edilmesini kabul eder. MÜMKÜN DERGİ’nin Kullanıcı’ya tanımış olduğu bu imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır:

(a)Site içeriğinde tasarrufta bulunmak, Site’nin kullanılmasını ve ondan yararlanılmasını engellemek, kısmen veya tamamen kısıtlamak ve müdahale etmek,

(b) içeriği hukuka ve yasalara aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici, kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık barındıran, başkalarına karşı her türlü fiziki saldırıyı teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlar ile benzeri her türlü bilgi ile suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, hakaret niteliğinde, özel hayata tecavüz teşkil eden nitelikte içerik kullanmak,

c) telif hakları, patent, marka, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları  ve sair yasalarla korunan hakları ihlal eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar  eklemek,

(d) ticari amaçlı kullanımlar, reklam, pazarlama, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yüklemeler  yapmak,

(e) virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler yapmak.

 • Site’ye  gönderilen ve yayınlanan her türlü Kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup,  bu  içeriklerden MÜMKÜN DERGİ sorumlu değildir.
 • MÜMKÜN DERGİ, Kullanıcı’ların bıraktığı yorumları, mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden yayınlamama, değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutar.  MÜMKÜN DERGİ, bunlara ilişkin yasal sebepler, mahkemelerin veya kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kurum/kuruluşlara söz konusu içerikleri ve diğer bilgileri iletebilir.
 • MÜMKÜN DERGİ, Site içeriğinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına haizdir. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 • MÜMKÜN DERGİ, Site’nin 24 saat erişilebilir olması için gerekli hizmetleri almakta ve bunun için çalışmaktadır. Ancak teknik altyapı başta olmak üzere çeşitli sebepler, üçüncü kişilerden kaynaklı sebepler ve mücbir sebeplerden olayı Site’nin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.
 • Siteye erişim, MÜMKÜN DERGİ tarafından herhangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.
 • Herhangi bir zamanda, hiçbir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın MÜMKÜN DERGİ gerekli görmesi üzerine, hiçbir gerekçe göstermeden Site’ye erişiminizi engelleyebilir. Bunun dışında, işbu Site Kullanım Şartları’nın ihlali halinde, MÜMKÜN DERGİ Site’nin tamamına veya herhangi bir kısmına olan Kullanıcı  erişimini ve kullanımını engelleyebilir.
 1. FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI:

mumkundergi.com ‘da yer alan ticari unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, eser, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, Site işleteni ve sahibi olan MÜMKÜN DERGİ’ye ait olup, hukuken koruma altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı veya 3. kişiye herhangi bir hak vermez. Site’de yer alan her türlü, görsel, işitsel ve yazılı içerik, videolar, fotoğraflar, grafikler, tasarımlar, makaleler, yazılar, köşe yazıları, kısa yazı, yazılım, görüntü, resim, ses klibi,  röportaj ve her türlü bilgiler, Site içeriği ve unsurları Kullanıcı tarafından hiçbir şekilde kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, 3. Kişi ve/veya kurumlara sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.  Site’nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 36 kapsamındaki telif haklarını saklı tutmuştur.

Site’deki köşe yazısı, haber, röportaj, kısa röportaj, fotoğraf, görsel veya diğer içeriklerin tamamı ya da bir kısmı -kaynak gösterilmesi ve/veya habere aktif link verilmesi halinde dahi- kesinlikle kullanılamaz. Site’deki köşe yazısı, haber, röportaj,  kısa pöportaj,  fotoğraf, görsel, yazı ve diğer her türlü içerikler ancak MÜMKÜN DERGİ’den yazılı  ön izin belgesi alınması kayıt ve şartıyla kullanılabilir.

 1. mumkundergi.com Kullanıcı’ları Site’deki “İletişim” bölümündeki yollarla MÜMKÜN DERGİ’ye ulaşabilirler.
 2. mumkundergi.com ‘da başka internet sitelerine link verilebilir. MÜMKÜN DERGİ, hiçbir şekilde link verdiği veya tavsiye ettiği internet sitelerinin bilgi kullanımı, güvenlik ve gizlilik ilkelerinden ve içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 3. mumkundergi.com kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, MÜMKÜN DERGİ ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar  edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
 4. Site’de yer alan tüm içerik önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir, düzeltebilir veya yayından kaldırabilir. MÜMKÜN DERGİ dilediği zaman, Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Site’deki bazı özellikleri veya bilgileri veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
 5. MÜMKÜN DERGİ, virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin Kullanıcı’lar tarafından alınması tavsiye edilir.
 6. MÜMKÜN DERGİ, mumkundergi.com ‘da asgari site güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik yazılımları mevcuttur. Söz konusu yazılımlar ile Kişisel Verilerin Korunması  Politikamıza ve Çerez Politikamıza ilişkin daha detaylı bilgiye https://mumkundergi.com/cerez-politikasi/    linkinden ulaşabilirsiniz.
 7. Kullanıcı,  mumkundergi.com’un  işbu  Koşullar’a aykırı kullanımı nedeniyle:
 8. Kullanıcı’nın kendisinin herhangi bir zarara uğraması durumunda, MÜMKÜN DERGİ’yi

sorumlu tutmayacağını ve herhangi zarar talebinde bulunmayacağını,

 • Kullanıcıdan kaynaklı sebeplerle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu,
 • İhlal nedeniyle MÜMKÜN DERGİ’nin doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması durumunda bu zararlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
 • İşbu Site’ye erişim ve kullanımınız ile Site Kullanım Koşulları’na ilişkin uyuşmazlık ve sorunlarda  Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkili  kılınmıştır.

Site                        : mumkundergi.com

Sahibi                   : Mümkün Dergi Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.

MERSİS NO        : 0983068123700001

Adres                   : Caferağa Mh. Ruşenağa Sk. No:10/1 Moda/Kadıköy-İstanbul

E-Posta                : info@mumkundergi.com

Tel                         : +90 534 526 35 36