Ahenk ve uyumun bozulduğu yerde hastalık başlıyor
Sağlık

Ahenk ve uyumun bozulduğu yerde hastalık başlıyor

İçinde bulunduğumuz evren ile bedenimizin kompleks yapıları arasında şaşırtıcı düzeyde benzerlikler olduğu söylenebilir. Yine aynı şekilde zaman içinde çok faktörlü oluşturdukları denge halleri her ikisi için de sürecin devamının kaçınılmaz şartıdır. Evet, ahenk ve uyum evren için ne kadar gerekliyse beden için de aynı şekilde önemlidir. Bu durumun beden yapısı içindeki bozulmasına genel bir tabir olarak hastalık diyebiliriz.

Makro ve mikro kozmik benzetmeye uygun olarak o kadar kompleks ve çok faktörlü yapının dinamikleri, kendi içinde de sürekli başkalaşım, ortama ve şartlara uyma çabası, uyamayanların da eliminasyonunu doğurur. Bu nedenle değişim, dünyamızın ve onun üzerinde olan biz insanların vazgeçilmez gerçeğidir.

Günlük yaşantımızın her aşamasına yansıyan bu değişim doğal olarak sağlığa bakış, hastalıklara yaklaşım ve tedavi olanakları açısından da sürekli bir dinamik yaratır.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ÖNEMİ

Yaklaşık 40 yıllık doktorluk hayatımda çok da iyi gözlemleme şansını bulduğum konudur bu.

Mesleğe başlayışımın ilk yıllarında hastalıkların teşhisi ve hastalıkların tedavisi üzerine yoğunlaşan ve bireysel özellikleri kısmen göz ardı edebilen tıbbi öğretiler ön plandaydı. Zamanla kişisel özelliklerin önemi kavrandı ve bedendeki kompleks yapıların aralarındaki ilişkiler de ortaya çıktıkça artık tüm bedenin birlikte değerlendirilmesi gerekliliği üzerinden süreç bütüncül bakışa evirildi.

Örneğin bağışıklık sistemiyle her organın özellikle beyin ve bağırsağın ilişkileri iç içedir. Bu nedenle artık kabızlıkla depresyon, stres ile psişik hastalıklar, bağırsak sağlığı ile otoimmün hastalıklar arasında sebep sonuç bağı kurulabilmektedir.

Vücut bütünündeki kompleks ilişkilerin, vücudun kısmen lokal bir bölümü olan organlara yönelik olumlu ve olumsuz etkisi, tabii ki tersi olarak organ ya da sistemlerin bütüne olan etkisi iç içedir. Buradan yola çıkarak sağlıklı ve dengeli bir beden hem hastalıkları önleme konusunda hem de hastalıkların tedavisi sürecinde çok önemlidir.

YAŞAM TARZINI SEÇMEK

Bedende sağlıklı ve dengeli ortamın istenen ölçüde sağlanması için önemi artan faktörlerden biri de bireylerin yaşam tarzıdır. Özellikle beslenme, uyku, egzersiz, doğaya yakın olma, aile ve dostlarla birliktelik, meditasyon kitap okuma, hobiler vb. beden sağlığı üzerinde olumlu katkılarıyla ön plana geçmektedir. Artık bu faktörleri gözetmeyen korunma ve tedavi süreçleri başarı konusunda eksik kalacaktır.

Kısaca özetlemeye çalıştığım aslında oldukça derin ve karmaşık bu konuları ileriki yazılarımda detaylandırmaya çalışacağım.

Sağlık ve sevgiyle kalın.


©mümkün dergi

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Yuka Ajans Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. Köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmesi ve/veya habere aktif link verilmesi halinde dahi kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Dr. Seran Şimşir
Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrı tedavileri konularında yıllarca çalıştı. Bu birikimini, sağlıklı ve uzun yaşam konularında çağın modern tıp akımlarına uygun olarak hastalarına yansıtmaya çalışıyor. Bütünsel, kişiye özgü, önleyici ya da kronik hastalıkları tedavisinde yeni ve etkili proaktif yaklaşımlar sunuyor. Bu konularla ilgili Bedenin Senin Evrenin ve Stres ve Ötesi isimli kitapları var.