Astroloji

Ruh Eşleri ve Ruh İkizleri Yolculukları

Bütün mesafeler yürekte başlar ve biter!

Uranyen Astrolog, Uranyen Astroloji Derneği Başkanı Sevilay Eriçdem uzun süredir kendi kurduğu Kozmik Bilinç Okulu’nda ve gerek instagram gerek youtube kanallarında astrolojinin yanı sıra Tarot kartları da kullanarak Ruh Eşleri ve Ruh İkizleri üzerine açılımlar yapıyor. İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde hayatımızda bir süredir kavram olarak da var olan Ruh Eşleri ve Ruh İkizleri konusu çok değişik bir dönemece girdi. Tekâmül yolculuğunun bir ayağını oluşturan bu kavramlar aşkın ve ilişkinin bir başka amacı olduğunu, aslında bunun da hem dişil enerji hem eril enerji için ciddi bir ruh tedrisatı içerdiği de bir gerçek. Büyük sıfırlanma dönemi Satürn Oğlak ve 2020 yılının bitimiyle yeni geçtiğimiz Satürn Jüpiter Kova’nın 0 derecedeki kavuşumuyla içine girdiğimiz yeni dönem, aşkın, ilişkilerin, ruh eşlerinin yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. Bu anlamda 2021 çok önemli bir dönemin başlangıcı. Sevilay Eriçdem’le bu yeni yolculuğu konuştuk. Eriçdem’in deyişiyle kolektife şifa olsun!

Ruh eşi ve ruh ikizi yolculukları nedir? 

İnsan olarak dünya madde planına doğma sebebimiz duygu deneyimleri yaşamak. Her türlü duygu formuna dalıp çıkmayı sağlayan İkiz ruh ve ruh eşi yolculukları, Kozmik düzen açısından bakarsak eğer, ruhun tekâmül etmesini sağlayan araçlar. Çünkü insanın madde boyutunda bedenlendiği andan itibaren, fiziki formdaki maddenin ağırlığı sebebiyle, ruhsal ilerlemesi neredeyse duracak noktaya gelir. Bu atalet hali ancak Ruh’un ortaya koyacağı istek ve iradeyle ortadan kalkabilir. Bu noktada sistemsel olarak ikiz ruhlar veya Ruh eşleri devreye sokularak insanlara duygu çeşitliliği yaşatılır. İkiz ruhların veya ruh eşlerin aktive ettiği çekim etkisi insanda başa çıkılamayacak güçte duygu aktivasyonları meydana getirdiğinden ve her ne olursa olsun bir araya gelme isteği çok güçlü olduğundan Ruh’un ataleti kırılır. Bu şekilde bedenlenmiş ruh olarak bizlerin, insan olarak deneyimlememiz gereken duyguların büyük çoğunluğunu ruh eşi veya ikiz ruhumuzdan aldığımız etki ve tesirlerle bünyemize alırken hem de ayrıca insan olarak doğmamıza sebep olan diğer ruhsal bilgileri de alarak tekâmül yolculuğumuz için gerekli donanıma ulaşırız. 

Tekâmüldeki anlamı nedir? 

Tekâmül’ün en basit anlamı gelişme ve ilerlemedir. İnsan çok farklı şekillerde tekâmül edebilir. Ruh’un öğrenmesi gereken bilgiye göre deneyim alanlarımız olur. Mesela canımızın değerini öğrenmek için sağlık sorunları yaşarız. Malımızın değerini öğrenmek için maddi sıkıntılar yaşarız. Bunlar arasındaki en güçlü öğreti ikiz ruh ve ruh eşi yolculuğudur. Çünkü bu öğrenme şekliyle beşer formdaki birey, insan olduğunu idrak edebilir. Sadece madde boyutunda ölümüne kadar var olan fiziki bir varlık değil de sonsuzluk içinde var olan bir spiritüel ruh varlığı olduğunun bilincine varır. İkiz ruh ve ruh eşi yolculukları, tekâmül planı içinde “insanlığı anlama” yolculuğudur. İkiz ruh ve ruh eşimizin verdiği etkiler ile biz karşımızdaki kişide aynalanan kendi içsel duygu kırılmalarımızı analiz ederek bir diğerini anlamaya çalışırken o yolda kendimizi buluruz. Leyla ve Mecnun özünde bir ikiz ruh yolculuğunu anlatan hikayedir mesela. 

Ruh Eşi (Eş Ruh – Soul mates) ile İkiz Ruh (Twin Soul) arasında ne fark var? 

Ruh eşi ve ruh ikizi arasındaki temel fark ve öncelikle ilk anlaşılması gereken herkesin birbiriyle ruh eşi olduğudur. Hangi yüzyılda hangi toplumsal ya da sosyal düzende doğduysanız doğun, bütün insanlığı tek bir organizma gibi düşünerek

herkesin birbiriyle bağlantılı olduğu gerçeğiyle hayata bakmalısınız. Buna göre doğduğumuz andan itibaren Ruh’un ihtiyaç duyduğu bilgilerin sağlayıcısı olarak görev yaparız. 

Daha da detaylandırmak gerekirse, dünya planına doğan ruh varlıkları yaratıldıktan sonra dualite prensibi gereği iki parça halinde bölünerek farklı cinsiyetlerde veya farklı zamanlarda dünyaya gönderilirler. Ruhlar dünyaya geldikten sonra bu anlamda eksik ve yarım kalmışlıklarını tamamlamak adına bütün ömürlerini diğer yarılarını aramaya adarlar. Bu yüzden karşımızdaki ruhun bizi tamamladığına inandığımız kişilere doğru çekilir ve onlara âşık oluruz. 

Ruh Eşi (eş ruh- soul mate = paylaşılan ruh): Ruhun daha önceki enkarnasyonlarından tanıdığı, birbirine aşina olduğu, fiziksel olarak bile kendisine benzeyen (hatta bazı evli çiftlerde karı ve kocanın birbirine benzerliği çok dikkat çekicidir!) belki bitirilmemiş karmik bir işi tamamlamak enerjisi ile bir araya doğru çekildiğini hissettiren enerjidir. Evrende binlerce potansiyel ruh eşi olabilir. Ruh eşleri birlikte çok güzel vakit geçirebilirler, saatlerce konuşabilirler ve yaşam yolculuğunda farkında olarak ya da olmayarak birbirlerine destek olurlar. Biri bir diğerinin (veya her ikisinin de birlikte) yaşam misyonunu tamamlamasını sağlar. Aynı evi paylaşan kişiler gibi birbirine benzer ruhsal enerjileri, ruhsal ve karmik deneyimleri paylaşırlar. Dolayısıyla ortak birçok yaşam alanlarına sahip olurlar. Bu yüzden birbirlerine empati yapmaları ve anlamaları kolay olur. Ruh eşini bulan kişiler asla kendilerini yalnız hissetmezler. Her zaman için aralarında zahmetsizce ve kolay akan bir enerji vardır. Ruh eşi potansiyelini yakalayan çiftler uzun ömürlü ilişkiler, evlilikler kurarlar. Aralarındaki karşılıklı ego sorunlarını kolaylıkla çözümlerler. Birbirilerine sıkı sıkıya bağlı, destek olan aile üyeleri, sevgili veya eş olarak dünyaya gelirler. 

İkiz Ruhlar (twin soul – twin flame): Her ruh kendine ait bir ruh ailesinin parçasıdır. Bunu bir yelpazenin iki ayrı ucu gibi düşünebiliriz. Kişi dünyaya gönderildiğinde kendine ait diğer yarısı olan ve onun tam bir bütün olmasını sağlayacak ruhun arayışına girer. Burada eş ruhlardan farklı olarak tam bir karşıtlık durumu söz konusudur. Kişi kendisine tıpatıp benzeyen bir ruhu değil de aslında kendisine hiç benzemediğini düşündüğü, tamamen farklı olarak algıladığı bambaşka bir ruha doğru büyük ve içsel manyetik bir çekim hisseder. Aynı mıknatısın zıt kutuplarının birbirine çekimi gibi. Bu kişinin elinde olmadan akıp gittiği ve birleşme arzusu ile yanıp tutuştuğu bir çekim gücüdür. Dualite prensibi burada geçerlidir. Ruhun diğer yarısı benzerlikle değil karşıtlıkla tamamlanır. Hiç anlaşamadığı halde bir türlü ayrılamayan, aralarındaki bağı bir türlü kopartamadığı için büyük çaba sarf eden enerjiler bu gruba girer. Bu bir çeşit aşk/nefret karşıtlığı gibidir. Ruhun karmik durumuna göre kişi ruh ikiziyle hiçbir yaşam enkarnesinde karşılaşmayabilir. Her ikiz tam bir ruh değil, yarım bir ruhtur. Onların görevi, kadın ve erkek tarafı (eril ve dişil enerjileri) dengeleme ve kendi içinde bütün olmaktır.

Bu yolculuğun astrolojik işaretleri var mıdır? Karşılaştığımız kişinin bizim ruh ikizimiz veya ruh eşimiz olduğunu nasıl anlayabiliriz? 

Astrolojik olarak bu durum, Venüs / Mars kombinasyonlarında görünür. Her bir bireyin haritasında var olan Venüs/Mars enerjisi kişinin içindeki eş ruh potansiyelini gösterir. Örneğin bir kadın için içindeki Mars enerjisi onun ruh eşini temsil eder. Eğer kadının Venüs’ü ile Mars’ı arasında olumlu tabir ettiğimiz üçgen veya sekstil açılar var ise, kişi yaşamında ona destek olabilecek eş ruhlar ile karşılaşma ve onlarla rahat ilişki kurma potansiyeline yakın olacaktır. Kendisiyle rahat anlaştığı ve benzerlikler bulduğu pozitif ve destekleyici bir ilişki kurduğu biriyle evlenerek mutlu olabilir. Burada genelde gezegenlerin aynı ya da uyumlu elemente sahip olması söz konusudur. 

Ancak Venüs ve Mars arasında zorlayıcı tabir edilen kavuşum, karşıt ve kare açısına benzer bir ilişki varsa, birey karşısına çıkan herkeste ruh ikizini arayacaktır. Bir anlamda kişi kendi içindeki eril ya da dişil enerjiye âşıktır aslında. Eş ruhlar karşısına çıksa ve onlarla iyi vakit geçirip kendini iyi hissetse bile bir şeylerin eksik kaldığı duygusunu içinden atamayarak ruh ikizini aramaya devam edecektir. 

Astrolojik olarak sinastri’de zıtlık içeren durumlar incelenmelidir. Venüs ve Mars’ın ve diğer kişisel gezegenlerin birbirleriyle karşılıklı ağırlama (mutual reception) denilen durum içinde olmak göstergelerden biridir. Örneğin kadının Venüs’ü Koç’ta iken erkeğin Mars’ı Boğa’da ise. Bu tarz karşılıklı ağırlama ve aralarındaki açısal ilişki ne kadar fazla ve ne kadar zıtlıklarla dolu ise, o kişinin ruh ikizi olma potansiyeli o kadar yüksektir. 

Sen neden ve nasıl bu konulara çağrıldın? 

Sanıyorum ki benim bu yola çağrılmamın ana amacı daha çok anlatmak üzerinedir. Kozmik plan açısından ruhun ilerlemesi diğer her şeyin ötesinde önemli olduğundan önce bana bunu deneyimleyip yaşatarak bilgiye ulaşmamı ve sonra da bunu insanlara anlatmamı istediler. Benim en büyük şansım yolu ve yolculuğu anlamamı kolaylaştıran astroloji bilgisine sahip olmak oldu. Daha da güzeli hayatımdaki kişileri sınıflandırma konusunda astrolojiden büyük yardım aldım. Astroloji hayatımdaki insanların kimin ruh eşim kimin ruh ikizim enerjisinde olduğunu anlamamı sağladı. 

Bu öyle bir yol ki, yaşadığınız şeyleri asla basit ve sıradan olarak ele alamıyorsunuz. Her ikiz ruh ve ruh eşi ilişkisi kendine özel bir algı potansiyelini açığa çıkartıyor ve sizdeki bütün kapalı kapıların açılmasına, bütün blokaj ve engellerin kaldırılmasına hizmet ediyor. Öte yandan bana göre ikiz ruh ve ruh eşi yolculukları içinde büyük şifayı da barındırıyor. Bu şifa belki atalardan, belki karmalardan getirdiğiniz ve ruha ağır ve yoğun baskı yapan her şey olabiliyor ve bunları aşmanız ruh eşi veya ikiziniz haricindeki başka birileriyle mümkün olmayabiliyor. 

Böyle bir yolculukta olduğumuzu nasıl anlarız? Bize neler eşlik eder! Rüyalar rehberler tesadüfler? 

En basit yolu kendimizi gözlemlemektir. En güçlü gösterge telepatik bağlantılardır. Rüyalar ve kişiye özel olan bütün işaretler -zihnin akıl oyunları olmadığına emin olduğunuz sürece- bilgi kanallarıdır. Bu yolda olanlar için zihinsel ve duygusal anlamda sezgisellik arttığından bilmediğinizi bilme haline yükselmek mümkün olur. Mesela ben toprak enerjisi ve elementi yüksek biri olduğumdan yolculuk bilgisini bedensel his değişimleri üzerinden çok gözlemledim. Anında gelen kalp çarpıntısı, kulak yanması, birdenbire gözümün önünde beliren vizyonlar ve nereden bildiğinizi bilmediğiniz ama bildiğinizden emin olduğunuz duygu halleri vb. benzer şekiller ortaya çıktı. Bu herkeste böyle olmak zorunda değil ve fakat içsel biliş haliyle -zan enerjisi- çalıştırmamaya dikkat etmek koşuluyla hissiyat takibi yapılabilir. 

Bu yolculuk biter mi? Kavuşma olursa ya da tersi durumunda ne olur? 

Ruh’un tekâmül yolculuğu bitmez. Ama olaya partnerlik ve ilişkiler açısından bakıldığında, Rumi’nin dediği yola çıkarız ki o da bildiğiniz gibi “Sevenler en sonunda bir yerlerde buluşmazlar. Onlar en başından beri birbirlerinin içindedir. Bütün mesafeler yürekte başlar ve biter.” İkiz ruh ve ruh eşi yolculukları için her ilişki deneyimi yola ve yolculuğa hizmettir. Ruhlar aynı frekansa ve eşit deneyim alanlarına ulaştırılmak için birbirlerine hizmet ederek ilerlerler. Dünyasal planda kavuşma ya da vuslat diye tabir edeceğimiz haller yine frekansların yükseltilmesi için kaçınılmaz olarak yaşanır. Bu yüzden ikiz ruh ve ruh eşi yolculukları aslında insanlık için kavuşma garantili olan tek ilişki modelidir. Ve fakat dünyasal gerçeklik içinde zaman boyutunda olan ruhların birbirleriyle eşitlenmesi ve tekâmülen alınması gereken deneyimler ve zamanlamaları birbirleriyle senkron zorunluluğuna tabi olmadığı için, sanki kavuşmalar mahşere kaldı türünden trajik algılara sebebiyet verebilir. Ancak bu doğru değildir. 

Satürn ve Plüton oğlak bu yolculukları nasıl etkiledi? Ne öğrendik? 

Satürn ve Plüton’a Jüpiter’de eşlik etti bildiğiniz gibi. Bütün karmik yükler ve borçlarla gelen ve yıllarca süren, ruhun ataletini arttıran ilişki modelleri kaçınılmaz olarak sonlandı. Bunların bir kısmı ölüm bir kısmı ayrılık olarak hayatlara sirayet etti. Artık birbirine hizmet süresini doldurmuş ruh varlıkları, eril ve dişil dengeler olarak artık yeni ve yukarı doğru bir tekâmül seviyesine kendilerini götürecek ilişki deneyimlerine ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden eski, kalıplaşmış ve vadesini doldurmuş ilişkiler bitti. Öte yandan bu süreçte geçtiğimiz zaman zarfında özellikle ay düğümleri ile Yengeç Oğlak aksında birleştirilmesi gereken ruh eşleri birleştirildi. Şimdi sıra ikiz ruhların birleştirilmelerine geldi. Ve Ay düğümleri İkizler / Yay hattında aşamalı olarak birleştirileceklerdir. Bu noktada Jüpiter’in Satürn’ün Kova’ya girerek hava elementinden de destek vereceği buluşmalar, kavuşmalar yaşanması muhtemel olacaktır. 

Şimdi Satürn ve Jüpiter’in kovada 0 derece kavuşumu aşk ve ruh eşi ruh ikizi yolculuklarını nasıl etkileyecek? 2022 ruh eşlerini kavuşturacak mı?

Kova çağı yeni ve yenilikçi bir çağ. Artık aynı anda hem ilişki içinde olurken hem de kendi bireyselliğimizi koruyacağımız, hatta inşa edeceğimiz ilişki modellerini deneyimleyeceğiz. Kova enerjisine bir süre sonra yani 2024’de Plüton’da dahil olacaktır. Jüpiter ve Satürn’ün önceden Kova’ya girmesini, Kova çağının resmi başlangıç evresi olarak algılamak mümkündür. Böylelikle insanların kafasında kalıplaşmış ilişkilerin tamamen değişeceğini söylemek de doğru olur. Klasik anlamda en azından bizim ülkemiz de genel bir algı olarak düşünülen “evli mutlu çocuklu” ilişki formu bambaşka seviyelere taşınacaktır. Bireysel eşitlik ve özgürlükle, ataerkil modellerden çıkılarak, eril ve dişil güçlerin eşit olduğu ve her iki cinsin üstün özelliklerinin korunularak devam ettirildiği, karşılıklı öz değer ve saygı alanının yaygınlaştığı ilişki modellerine geçilecektir. İkiz ruhlar için kavuşma enerjisi 2022 – 2024 yılları arasında tamamlanacaktır. 

Kova çağında aşk bitecek mi?

Aşk hiçbir çağda bitmez. Başlangıçta açıkladığım gibi, kozmik düzen ve ruhsal planlar açısından aşk ve aşkın varlığı insanlığın tekâmül etmesini sağlayan en değerli araçlardan biridir. Sadece belki aşk beklentileri, aşka dair klasik düşünceler, aşkı algılayış ve yaşayış biçimleri ve kültürel etkiler insanlığın üzerinden kalkacaktır. Aşk bitmez ama ilişki modelleri muhakkak ki değişecektir. Ona kuşkunuz olmasın. 

Tarotta yıldız kartının bu yolculuklarla bir ilgisi var mı? Ya da başka bir kartın? 

Tarottta Yıldız kartı Yıkılan Kule ile Ay kartının arasında yerleşen 17 numaralı büyük arkana kartıdır. Yıldız kartında yedi gezegen yanı sıra bir büyük yıldızla işaret edilen Sirius yıldızı vardır. Bu yıldız ruhların bağlı olduğu kozmik düzeni anlatır. Tarot kartlarının hemen hemen hepsini ikiz ruh ve ruh eşi yolculuklarıyla ilişkilendirmek mümkündür ve fakat en belirgin olanları Yıldız (Kova), Aşıklar (İkizler) ve Adalet (Terazi) burcu kartlarında görebiliriz. Gördüğünüz gibi hepsi hava elementindedir ve zihinsel frekansta buluşmalara işaret eder. İkiz ruh ve ruh eşi yolculukları ilahi adalet prensibi gereği, her iki tarafın da eşit deneyimleri bünyelere alabileceği duygusal iniş ve çıkışlarda dünyasal boyutta birbirlerine yol göstererek ilerleyecekleri ve böylece ilahi olanla tanışacakları (ikizler = ilahi aşk) boyuta yükseleceklerini gösterir.  Yıldız aynı zamanda şans göstergesi olan bir karttır. İkiz ruh’ların ve ruh eşlerinin dünya planında defalarca buluşma şansları olur. Hiçbir şans veya fırsat kaçırılmış değildir. Deneyim eşitliği yakalandığı sürece sonsuzluk içinde sonsuz kere buluşma ve kavuşma şansı ruhlara verilir. Amaç özdeki birlik ve teklik ruhsal planına ulaşmak, dünyasal realitenin üstündeki ilahi aşk-ilahi vuslat enerjisini tanımaktır. Dünyasal planda ilahinin sureti ve halefi olan insan için birbirini aynalayarak ilahiyi bulma yolculuğu bitebilecek bir yolculuk olmadığından, her seferinde yine ve yeniden ilahiyi keşfetmek gibi düşünebiliriz. Bu noktada yıldız kartı ve diğer kartlar, yolculuk aşamalarını görmemize veya anlamamıza yardımcı olan araçlardır. Astroloji ve Tarotu bu bağlamda kullanarak muhtemel senkron zamanlarını ve frekans boyutlarını deşifre edebiliriz. 

Senin bu konudaki misyonunun ne olduğuna inanıyorsun? 

Benim bu konudaki misyonumun öncelikle insanlara neyin içinde oldukları bilincine ve algılarına yükselmelerini sağlamak olduğuna inanıyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir ilişki içinde olan herkes kendisinin ruh eşi veya ikiz ruh yolculuğunda olduğuna inanıyor veya inanmak istiyor. Bu istek egonun bir isteğidir. Yaşadığımız şeyin en üst plana hizmet etmesine yönelik bastırılamaz bir ego çalıştırırız. O yüzden ilk anlaşılması gereken içinde bulunduğunuz ilişki modelinin tanımlamasının en sağlıklısı olduğudur. Çoğumuz ruh eşi adı altında karmik ilişkiler yaşarız. Karmik ilişkiler daha önceki ruh planlarından bizim bugünkü dünyasal realitemize sirayet eden ve tamamlanması gereken duygu deneyimleriyle ruh bilgilerini almamıza yardımcı olan ilişkilerdir ve çok değerlidirler. Bu noktada karmik ilişkileri tamamlayıp kendimizi özgürleştirmeden ruh eşi veya ruh ikizi yolculuklarına girmemiz bile mümkün olmayabilir. Karmik ve geçmiş yaşam bağlantılı ruh eşi ve ikiz ruh yolculukları ise tamamen ayrı bir hikayedir. Aynı frekansı yakalamak adına ikiz ruh veya ruh eşleri birlikte veya ayrı ayrı deneyim yaşamayı seçebilirler. Bu dünyasal realitede güçlü çekim enerjisine rağmen ne birlikte olmak ne de birlikte kalmak ya da ne kavuşmak veya ne ayrılmak anlamına gelir. Bireysel ilerlemeye büyük hizmet etse de yaşam planında insanı çok zorlar. Bu deneyime de zaten ancak hazır olan ruhlar girebilir. En azından insanların farkındalığını bir nebze olsun arttırabiliyorsam kendi adıma çok mutlu olurum. Burada bana göre içselleştirilmesi gereken nokta; hiçbir ruh dünyaya ruh eşini veya ikiz ruhunu bulma göreviyle gelmez. Bu bir nasiptir. Belki bulunur, belki bulunmaz. Ruhun görevi kendi tekâmül süreci içinde hem kendi içinde büyümek ve hem de kendisiyle birlikte çevresindekilerin de büyümesine yardım ederek ilerlemektir. 

Şu anda neler yapıyorsun, çalışmaların neler? 

Ben halihazırda Kozmik Bilinç Okulu’mda Astroloji derslerime ve Tarot eğitimlerime devam ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz aylarda astrolojinin ve özellikle Uranyen astrolojinin Türkiye’de tanınırlığını ve bilinirliliğini arttırmak için astrolog arkadaşlarımla birlikte Uranyen Astroloji Derneğini kurduk. Hem okul hem de dernek olarak amacımız insanları en sağlıklı şekilde bilgilendirmek ve misyonumuz bilgiyi yaymak üzerinedir. 

 

 

 

 

©mümkün dergi

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Yuka Ajans Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. Köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmesi ve/veya habere aktif link verilmesi halinde dahi kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

kevser-aycan-saroglu
Kul, insan, kadın, gazeteci, yazar, editör, yazar kâşifi, rüya avcısı. Amerikan Dili ve Edebiyatı mezunu. Medya sektöründe çok uzun yıllar muhabir, editör, köşe yazarı olarak görev yaptı. Halihazırda büyük bir yayınevinde yayın danışmanlığı yapıyor. Kendisini ‘ebedi hayat öğrencisi’ olarak görüyor.