girl-g95a134b56_1920-pixabay-mod
Astroloji

Sadeleş, kaynaklarını keşfet, var olanı kullan

Yaklaşık 18,5 aydır İkizler-Yay ekseninde hareket eden Düğümler, 18 Ocak itibariyle Boğa-Akrep aksındaki yolculuğuna başlayacak. Bu göksel değişim bize kaynaklarımız, harcamalarımız ve yaşam tarzımız konusunda dönüşümleri işaret ediyor.

Boğa-Akrep Ekseninde Ay Düğümleri (18 Ocak 2022-18 Temmuz 2023)

Kader, karma kavramlarıyla çok yakından bağlantılı kabul edilen Ay Düğümleri yeni bir eksende hareket etmeye başlıyor. Yaklaşık 18,5 aydır İkizler-Yay ekseninde hareket eden Düğümler, 18 Ocak itibariyle Boğa-Akrep aksındaki yolculuğuna başlayacak. Bu değişimle beraber yeni bir döneme giriyoruz.

Aslında sanal olan Ay Düğümleri Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi ekliptikle, Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesinin, yani iki halkanın iç içe geçmesiyle meydana gelen kesişim noktalarıdır. Doğal olarak birbirlerine tam 180 derece uzaklıkta, kuzey ve güney olmak üzere iki nokta söz konusudur.

AY: İNSANLIĞIN HAFIZA BANKASI

Astrolojik olarak baktığımızda karma ile de bağlantılı olarak kabul edilen Ay, insanlığın hafıza bankasıdır. Farklı enkarnasyonlar boyunca biriktirmiş olduğumuz, tekamüle hizmet eden pozitif ya da negatif her türlü deneyimin depolanma alanıdır. “Levh-i Mahfuz” ya da “Akaşik Kayıtlar” olarak da tanımlanabilir.

Düğümler bu bilginin dünyaya yani insana aktarım noktaları olarak kabul edilebilir. Güney Düğüm toplanmış, birikmiş deneyimin aktarımını yaparken, Kuzey Düğüm bu enkarnasyonda oluşturulan karmanın bu “banka”ya aktarılmasıyla alakalıdır. Güney Ay Düğümü geçmiş yaşamlardan bu hayata aktarılan toplam karmayı, Kuzey Ay Düğümü ise bu enkarnasyonda hedeflenmesi gereken, ulaşılması gerekenleri, yanı sıra bu deneyimler yaşanırken yaratılan karmayı sembolize eder.

GÜNEY AY DÜĞÜMÜ: TANIDIK OLDUĞU İÇİN KONFORLU

“Konfor alanı” olarak da kabul edilen Güney Ay Düğümü negatif özellikleriyle bile, tanıdık, yaşanmışları, karakteristikleri sembolize ettiği için bir kaçış noktası, alışkanlıklar bütünü hatta gelişmenin engeli olarak kabul edilir. Birey sıkça kuzeyden uzaklaşarak, bu bildik alana kaçmaya, Güney Ay Düğümünün bulunduğu burcun davranış biçimlerine, bulunduğu evin faaliyet alanlarına sığınmaya eğilimlidir. Oysa amaç bu konfor alanından uzaklaşarak, Kuzey Ay Düğümünün gösterdiği davranış biçimlerinde ve hayat alanlarında aktif olmaktır. Bunu yaparken de Kuzey Ay Düğümünün burcunun ve evinin negatif yanlarından uzak durmak, pozitif özelliklerini öne çıkartmak ve hedeflemek, bu enkarnasyonda yaratılabilecek karmanın minimumlarda tutulabilmesine yardımcı olacaktır. Bu bedenle bu hayat deneyiminde tekâmülü tamamlamak için Ay Düğümlerinin haritadaki konumlarını bilmek, hareketlerini takip etmek faydalıdır.

Hint, Tibet ya da İslam Astrolojisinde farklı isimlere sahip olan Ay Düğümleri, Güneş ve Ay tutulmalarında oyuncu olarak sahnede bulunurlar. Her tutulmanın olabilmesi için Güneş ve Ay’ın düğümlerden maksimum 18 derece uzaklıkta olması gerekir. Dolayısıyla tutulma esnasında Güneş ya da Ay’ın gökyüzünden belli bir süre yok olması, ilkel insanları gökyüzünde bir ejder olduğu inancına sürüklemiştir. Bu nedenle Kuzey Ay Düğümü “Ejderin Başı,” Güney Düğüm ise “Ejderin Kuyruğu” olarak da bilinir. Hint Astrolojisinde ise “Rahu” ve “Ketu” isimleri verilmiştir.

TOPLUMSAL SÜREÇLERDE AY DÜĞÜMLERİ NE ANLATIR?

Ay Düğümlerinin burç değişimleri toplumsal süreçlerle de çok yakından bağlantılıdır. Toplumsal seviyede bireyin kendisi kadar içinde yaşadığı toplum için yapması gerekenleri anlatır. Doğumla beraber getirdiğimiz bu yükümlülükleri hakkıyla yerine getirdikçe geçmiş yaşamlardan gelen negatif yüklerin yani karmanın temizlenmesi, tekamülün hızlanması söz konusu olacaktır. Kuzey Ay Düğümünün önümüze koyduğu planı gerçekleştirirken de burcun ve evin hatta bu noktanın yaptığı açıların negatif etkilerini kontrol altında tutmak, yeni karmik yükümlülükler yaratmamak için önemli olacaktır.

BOĞA’NIN POZİTİFİNE YAKLAŞ, AKREP’İN NEGATİFİNDEN UZAKLAŞ

Yeni bir eksende harekete başlayan Ay Düğümlerinin 18,5 ay boyunca bize işaret ettiği; Boğa karakteristiklerinin ve davranış biçimlerinin pozitif yanlarını yoğun şekilde hayatımıza entegre etmemiz ve mümkün olduğunca Akrep sembolizmasından uzaklaşmak gereğinde olduğumuzdur.

Boğa burcu yaşamı devam ettirmek için gerekli olan kaynakların sağlanması, korunması, uygun şekilde kullanıma sokulmasını ifade eder. Dünyada ya da başka bir deyişle madde platformunda yaşamı devam ettirmek için gerekli olan ilk kaynağımız bedendir. Dolayısıyla bu süreç bedenlerimize de iyi bakmamız, korumamız gereğini bize gösterecektir.

Venüs yönetimindeki Boğa değer yaratmakla bağlantılıdır. Manevi ve maddi alanda değer yaratmak, kendi çabamızla sahip olduklarımızı korumak, sürdürülebilir amaçlara odaklanmak, konsantre olmak ve stabilizasyon sağlamak en önemli gereksinimlerdir. Tarım ve toprak işlerine yönelmek, geri dönüşümü hayatın bir parçası haline getirmek, kaynakları maksimum fayda elde edebilecek şekilde kullanıma sokmak bu dönemin gereksinimleri arasındadır.

SAHİP OLDUĞUMUZ KAYNAKLARIN FARKINA VARMAK

Mümkün olduğunca basit bir yaşam tarzını benimsemeye çalışmak, temel ihtiyaçları karşılama noktasında kalmak, kararlı, ayakları yere basan bir şekilde hareket etmek ve gerçekler üzerinden kararlar almak bu dönemde çok kıymetli olacaktır. Sahip olduğumuz kaynakların, yapabilirliklerin farkına vararak, gerçekçi bir şekilde hedefe odaklanmak, konsantre şekilde amaca ulaşmaya gayret etmek gereklidir. Bunun yanı sıra Boğa burcunun paylaşamama, cimrilik, inatçılık, değişime büyük direnç gibi negatif karakteristiklerinden de uzak kalmaya çalışmak önemlidir.

KAZANDIĞIMIZ KADAR HARCAMAK

Güney Düğümün bulunduğu Akrep karakteristiklerine ve davranış biçimlerine de mümkün olduğunca hayatımızda yer vermemeye gayret etmek gerekir. Akrep burcu büyük finansal oluşumlar, vergiler, borçlar, krediler ve bize ait olmayan kaynaklarla bağlantılıdır. Gerçekte sahip olunmayan her türlü kaynağın kullanıma sokulabilmesini ifade eder. Başka bir deyişle, borç alarak, kredi kullanarak, başka birinin finansal kaynaklarına dayanarak yaşamın sürdürülmesiyle bağlantılıdır. Bırakılması gereken bu yaklaşımlar bize artık kazandığımız kadar harcamamız gerektiğini, cebimize henüz girmemiş parayı kullanmaktan vazgeçmemizin önemli olduğunu gösterir.

Boğa-Akrep ekseninin Ay Düğümleriyle aktive olması 18,5 ay boyunca, finansal konuların, kaynak teminin ve kullanımının gündemde olacağını gösteriyor. Bu dönemde dünya genelinde finansal kuruluşlarda, bankalarda ve para politikalarında köklü değişimler yaşanması olasıdır. Vergiler, kredi ve faiz uygulamalarında reformların yaşanması söz konusu olacaktır. Oluşan şartlar bizlere, sahip olduklarımızı korumanın, toprak ve tarımın, topraktan sağlanan kaynakların, kararlı olmanın, basit yaşamanın kıymetini gösterecektir. Borç enerjisinden çıkmak, resmi finansal yükümlülükleri yerine getirmek, lüks tüketimden mümkün olduğunca kaçınmak ve Boğa burcunun en temel karakteristiklerinden sabırlı olmayı öğrenmek bu dönemin gereksinimleri arasında sayılabilir.

Bireysel haritalarda Boğa-Akrep ekseninde bulunan hayat alanlarınız bu değişim-dönüşüm deneyimden daha fazla etkilenecektir. Özellikle burcu ve yükselen burcu Boğa, Aslan, Akrep ve Kova olanların bu geçiş döneminde daha yoğun ve etkili tecrübelerle karşılaşması da olasıdır.

Hepimizin “kendi” kaynaklarımızın, sahip olduklarımızın kıymetini bilmesi ve doğru kullanması dileğiyle.

Bu yazı, Mümkün Dergi’nin Dergilik platformundaki 1. sayısında yayınlanmıştır. Ocak 2022

©mümkün dergi

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Yuka Ajans Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. Köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmesi ve/veya habere aktif link verilmesi halinde dahi kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

aycan-ozenbas
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. 1990’den bu yana astroloji danışmanlığı ve eğitimleri veriyor. Seçim astrolojisi, psikolojik astroloji, ilişki astrolojisi ve gelecek analizleri uzmanlık alanı…