inanç

Deneyim

Matriksle diyaloglar

Çok eski zamanlardan beri evrenle konuşan biriyim ben. Henüz zihnimin egonun tümüyle emrinde olduğu günlerde bile yapardım bunu.

Farkındalık

Bir İlmi Ledün Röportajı – Bölüm 4

"Kuran, indirilen kitap ve sahifeler arasında alemde insan gibidir. Başka bir ifadeyle Kuran, kitapların toplamı gibidir ve insan alemin bir toplamıdır.

Farkındalık

Tevhid ayetleri ve birlik anlayışı

Hz. Peygamber “Ben ve benden önceki nebilerin söyledikleri en faziletli söz La ilahe İllallah sözüdür,” demiştir. Kelimelerin en üstünü olan bu zikir

Farkındalık

Muhyiddin Arabi ve Vahdeti Vücut kavramı

Instagram’da @muhyiddin.arabi7 İlmi Ledün adlı hesabın yöneticileri Lilya Gülzade ve Zeynep Selin, Cemalnur Sargut’tan feyz alan iki kız kardeşler ve