spiritüel çalışmalar

Farkındalık

Psikoloji ve spiritüellik paradoksu 

Spiritüelliğin olmadığı psikoloji yaşamın yüksek değerlerinden uzak, kısır ve ruhsuz; psikolojinin olmadığı spiritüellikse gerçek yaşamdan kopuk, tabanı

Farkındalık

Uyanışın konuşulmayan hali: Kundalini Sendromu

Bir yılan var hepimizin omurgasının altında; kök çakrada, uykuda, hayatı boyunca uyanmayı bekleyen ve bir kez harekete geçtikten sonra da bir daha hiçbir